สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตทำไมต้องมีกิ๊ก

ทำไม ไม่ว่า ชายหรือหญิง ต้องมีกิกกันนัก ทำไมไม่รักคนเดียว (มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่า สามีไม่ให้ความสนใจ ไม่มีเวลาให้) เรื่องแบบนี้จริงรึป่าว

โดย : bowww | email : panthasorn@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-14 14:41:42ความเห็นที่ 266
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-18 07:53:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 265
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ของประชาชนไทย
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-09 12:57:01 | IP : XX

ความเห็นที่ 264
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ของประชาชนไทย
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-04 10:02:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 263
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-02 08:34:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 262
พระบารมี มากล้นเหลือคณา ปกเกล้าชาวประชา ให้สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญเป็นมิ่ง ขวัญอันยิ่งใหญ่ของ ไทยทั้งมวล
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-04-01 08:03:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 261
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-28 13:55:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 260
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-26 08:33:33 | IP : XX

ความเห็นที่ 259
 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2013-03-25 09:45:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 258

พระองค์ท่านทรงงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวสยาม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-19 08:26:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 257

พ่อหลวงทรงเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้กับปวงชน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-18 10:50:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 256

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-14 14:25:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 255

ปวงชนชาวไทย รู้รักสามัคคี รักประเทศชาติ ร่วมกันถวายคุณงามความดีให้กับพ่อหลวง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-12 14:34:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 254

พ่อหลวงของปวงชนผู้เป็นพลังของแผ่นดิน/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-08 14:08:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 253

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันทำให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-07 15:21:00 | IP : XX

ความเห็นที่ 252

ทหารทุกคนจะรักษาชาติเพื่อในหลวงของเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-06 14:25:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 251

ความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยสงบร่มเย็นได้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-05 10:26:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 250

   พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

   หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

   ท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วง

   ทำเพื่อปวงประชา  ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมีพ่อหลวง 

   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-04 14:01:03 | IP : XX

ความเห็นที่ 249

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-01 12:18:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 248

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไป /รพศ.3 

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-28 13:09:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 247

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป  /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-27 09:24:02 | IP : XX

ความเห็นที่ 246

พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-22 14:08:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 245

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-21 13:58:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 244

ในหลวงของเรา เสด็จลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ประชาชนทุกคนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-20 09:26:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 243

ในประเทศไทยแม้จะมีปัญหามากมายหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ช่วยยึดจิตใจของชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวคือในหลวงของพวกเรา/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-19 15:25:00 | IP : XX

ความเห็นที่ 242

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-18 13:42:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 241
สถาบันพระมหากษัตริย์คือหนึ่งในดวงใจที่จะต้องหวงแหนอย่างยิ่ง จะต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีมาทำลาย/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-13 10:46:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 240

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-11 09:16:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 239

ขอให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อให้พ่อหลวงสบายพระทัย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-08 09:07:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 238

พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณนั้นสูงล้ำกว่านภาลัย จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี หยุดสร้างความแตกแยกกันเสียที ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคี ทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเรา /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-07 08:40:33 | IP : XX

ความเห็นที่ 237

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-06 08:46:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 236

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาใช้ให้เกิดผลแก่ตนเอง/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-05 10:28:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 235
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-04 09:01:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 234

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไทย/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-01 13:36:35 | IP : XX

ความเห็นที่ 233
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวร 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน /รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-29 22:14:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 232

ทศพิธ  ราชธรรม  นำสยาม 
ทุกเขตคราม เลื่องลือ ระบือก้อง 
ภูมิใจไทย ที่เกิดใน แผ่นดินทอง 
ปวงประชา ทั้งผอง ต่างเปรมปรีดิ์ /รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 21:19:20 | IP : XX

ความเห็นที่ 231

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-28 12:21:03 | IP : XX

ความเห็นที่ 230

 ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

โดย : จ.ต้น | email : | วันที่ : 2013-01-27 20:02:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 229
พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป 
ภายใต้ร่มพระบารมี/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-24 20:02:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 228
พ่อหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวงตลอดไป /รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-24 14:55:43 | IP : XX

ความเห็นที่ 227

 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย


โดย : จ.ต้น | email : | วันที่ : 2013-01-20 12:37:13 | IP : XX

ความเห็นที่ 226

 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

โดย : จ.ต้น | email : | วันที่ : 2013-01-20 12:36:47 | IP : XX

ความเห็นที่ 225

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทย
ทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-15 22:04:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 224

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทย
ทุกคน สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-15 22:04:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 223

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วนิรันดร์/รพศ.3 

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-14 17:23:51 | IP : XX

ความเห็นที่ 222
พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-13 21:38:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 221
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-10 19:37:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 220
 พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-10 19:31:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 219

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี / รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-10 12:22:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 218

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-03 09:30:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 217

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : รักชาติ | email : | วันที่ : 2012-12-30 03:02:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 216

ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

โดย : ม.เอ็ม | email : | วันที่ : 2012-12-28 21:39:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 215

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.3

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-27 12:03:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 214
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ
ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา
ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-26 15:34:36 | IP : XX

ความเห็นที่ 213

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง / รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-24 09:14:16 | IP : XX

ความเห็นที่ 212

ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : จ.มล | email : | วันที่ : 2012-12-22 12:12:24 | IP : XX

ความเห็นที่ 211

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น / รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-20 13:15:45 | IP : XX

ความเห็นที่ 210

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่

ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2012-12-18 13:25:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 209

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่

ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

โดย : ร.111 | email : | วันที่ : 2012-12-18 13:18:53 | IP : XX

ความเห็นที่ 208
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราเป็นคนไทยต้องรัก และสามัคคีกันเพื่อพ่อหลวงของเรา/รพศ.๓
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-18 10:52:18 | IP : XX

ความเห็นที่ 207

ข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนชีวิตจะหาไม่
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-17 14:52:19 | IP : XX


1 2 3 4 5 Next Page >>
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    LONG LIVE THE KING < เอราวัณ >
    หลักการทรงงาน < เอราวัณ >
    ทำความดีเพื่อพ่อ < ร้อย.ปจว.๒ >
    ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ขอเชิญชมการประชันกลอนแบบสดๆ ณ จามจุรีสแควร์ < T@NG-KWA >
    พรีเซนเตอร์โครงการ 7 สีปันรักให้โลก ปี 2 ชวนทำกิจกรรม < tangwah >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.