สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชต สำนักงานนักสืบเอกชน คุณรชตทุกข์ของชาวนา

เปิบข้าวทุกคราวคำ

จงสูจำเป็นอาจิณ

เหงื่อกูที่สูกิน

จึงก่อเกิดเป็นกายคน

ข้าวนี้น่ะมีรส

ให้ชนชิมทุกชั้นชน

เบื้องหลังสิทุกข์ทน

ต้องขมขื่นจนเขียวคาว

จากแรงมาเป็นรวง

ระยะทางนั้นเหยีดยาว

จากรวงเป็นเม็ดพราว

ต้องเหนื่อยยากลำเค็ญเข็น

เหงื่อหยดสักกี่หยาด

ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

ปูดโปนกี่เส้นเอ็น

จึงแปรรวงมาเปิบกิน

น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง

และน้ำแรงอันหลั่งริน

สายเลือดกูทั้งสิ้น

ที่สูซดกำซาบฟัน

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย : ผู้ชายไร้นาม | email : | วันที่ : 2008-07-31 19:41:07ความเห็นที่ 22

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ/รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-03-01 15:22:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 21

เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไป /รพศ.3 

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-28 14:01:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 20

ในประเทศไทยแม้จะมีปัญหามากมายหลายเรื่อง แต่สิ่งที่ช่วยยึดจิตใจของชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวคือในหลวงของพวกเรา

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-02-19 15:06:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 19
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่ว
นิรันดร์/รพศ.3 
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-14 17:43:30 | IP : XX

ความเห็นที่ 18
พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2013-01-14 13:13:09 | IP : XX

ความเห็นที่ 17
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
โดย : รักชาติ | email : | วันที่ : 2012-12-27 17:56:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 16

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น / รพศ.๓

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-12-20 14:05:25 | IP : XX

ความเห็นที่ 15
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
โดย : จ.อวย | email : | วันที่ : 2012-11-10 11:02:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 14

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ  สามารถทำให้คนไทยมีความรัก  ความสามัคคี  มีความสมานฉันท์  ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

โดย : ม.ที | email : | วันที่ : 2012-10-23 18:13:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 13
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
/รพศ.3
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-10-19 13:36:44 | IP : XX

ความเห็นที่ 12

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ/รพศ.3                              

โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-09-28 10:14:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 11

รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

โดย : ฝกร.รพศ.๑ | email : | วันที่ : 2012-09-07 10:27:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 10
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-04-12 09:25:53 | IP : 183.89.106.XX

ความเห็นที่ 9
การหมิ่นเหม่ สถาบันหลักของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปราบปราม
โดย : สายน้ำ | email : | วันที่ : 2012-04-02 09:13:08 | IP : 183.89.105.XX

ความเห็นที่ 8
เมืองใดไร้สิ่งอันพึงมี        

ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีไร้คุณค่า 

พระมหาธีรราชเจ้าจอมปรัชญา   

ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าน่ากังวล 

เมืองใดไม่มีทหารหาญ เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า 

เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจน 

เมืองใดไม่มีพณิชเลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน 

เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม 

เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม 

เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ 

เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย 

เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย ฯ  


โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา 
โดย : สายน้ำ | email : | วันที่ : 2012-02-17 08:53:54 | IP : 183.89.41.XX

ความเห็นที่ 7
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
โดย : สายน้ำ | email : | วันที่ : 2012-02-10 09:31:25 | IP : 180.183.4.XX

ความเห็นที่ 6
โดย : สายน้ำ | email : | วันที่ : 2012-01-19 09:21:37 | IP : 183.89.47.XX

ความเห็นที่ 5
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-01-16 15:10:58 | IP : 183.89.42.XX

ความเห็นที่ 4
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-01-11 12:22:51 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 3
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
โดย : reg3 | email : | วันที่ : 2012-01-11 12:22:44 | IP : 183.89.44.XX

ความเห็นที่ 2

 

คิดถึงจัง

โดย : แพท | email : | วันที่ : 2010-02-18 13:51:35 | IP : 61.19.35.XX

ความเห็นที่ 1
เยี่ยม
โดย : nine | email : | วันที่ : 2008-09-29 13:44:43 | IP : 125.24.45.XX

ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
ลงโฆษณากับเรา
หากต้องการส่งต่อให้เพื่อน ทาง MSN กรุณา copy URL นี้ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยจ๊ะ
หากคิดว่านี่เป็นสิ่งดี ต้องการส่งต่อให้เพื่อนทาง Email กรุณา คลิกที่นี่ ค่ะ
ช่วย ๆ กันโพสข้อความแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มาตั้งกระทู้ด้วยนะคะ
จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะ ๆ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด
    พระคุณครู < เพชร พระพิราพ >
    เพื่อนกันตลอดไป < โตโต้ >
    บุญคุณของครู < โตโต้ >
    กอดของเเม่ < โตโต้ >
    ขอ < ผู้ชายไร้นาม >
    คลิกที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมด

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
 
 
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@jengsud.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

 

Copyright © 2009 www.jengsud.com All rights reserved.